1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • Aggiunti nuovi documenti
  • Biblioteca a disposizione degli ospiti
  • Centro per la Fisioterapia
  • Cura dei nostri ospiti
  • Relax

feed-image Segui l'argomento

Giovanni

profilo

Giovanni Mangano

(84 anni all'anagrafe ma 85 dal suo concepimento)

è amico affettuoso di Collereale, 

cantores tempora acta

si definisce così:

cattolico integrale, ma non integralista

laico, ma non laicista

pacifico, ma non pacifista

moderno, ma non modernista

per il progreso, ma non prograssista

per la scienza, ma non scientista

 

a Missina

Missina mia, sugnu scuncirtatu

chiddu chi sentu diri m'avvilisci

aju 'u cori tuttu straziatu

'a genti parra 'i tia e ti cumpatisci

 

Ma comu, 'a me citta, 'a me Missina

veni judicata 'a cchiu scadenti

'a cchiu povira, 'a cchiu misira, mischina

tra tutti li città 'a cchiu pizzenti?

 

E' veru o no è veru, c'aju a diri

si 'nta bucca 'i tutti 'i 'taliani

cridimi no 'nni pozzu cchiu sintiri

semu vardati comu tanti cani

 

Iò sugnu missinisi puru sangu

e 'sti cosi mi fannu assai suffriri

nni jettunu 'i supra tantu fangu

mi sentu l'anima finiri

 

Nascisti bedda ma tantu sfurtunata

i to' biddizzi non si ponnu cuntari

'a mala sorti t'ha sempri assicutata

e non t'aji potuto ripigghiari

 

Poviru 'i mia, chi pena aju 'nto cori

eri 'na vera riggina du mari

pirdisti 'u pristigiu e puru l'onuri

a ccu ci curpa, focu avi aviri

 

Semu arrivati 'o funnu, Missina mia

avemu a prijari 'a Vergini Maria

'nvucamula ccu fiducia ae ccu fidanza

ca idda è nostra Matri e nostra Spiranza

 

O Matri 'a littra, nostra Riggina

aiuta Missina, aiuta Missina!

 

31 dicembre 2013

 

 

 

 

‘A  chistaccà

 

O’  tempu  chi  si  va  a’  vutari

 strati strati ti senti chiamari :   

     “Pippinu,  amicu,  fratellu, cumpari

                   t’arricoddi  i’ mia, annavumu   ‘nsemi  a’  scola 

              e ni passavumu  i  temi  sutta  ‘o  bancu.

            E’  nostre  nonne  appoji  erunu  cummari

                                                                            e  ‘nni  faciunu  tantu  ricriari.                                                                         Ora  mà  ‘ffari  stu favuri 

         u’  votu  ti  cercu  e  m’aji  à‘ddari.

                  Sugnu  ‘ntà  lista  Pani  e  Fummaggiu 

            e  speru  di  pigghjiari  nu’  seggiu"

   “Ma  veru,  chi  bbiddizza, di  beni  in megghjiu, 

      t’assicuru  chi  quannu  vajiu  a’  vutari  

 u'  votu  ti  dugnu  cu’  tuttu  u’ cori.”     

Quanuu  l’amicu  l’angulu giravu  

‘ntornu  Pippinu  si vaddavu 

                                                           

 e  dissi  sodu  sodu  :  chi  faccia  tosta !  

    I  soddi  chi  ‘mm’avi  a  ‘ddari  si  scuddavu

Ora  ora,  a  iddu  ci  dava  u’  mè votu.

Addivintammu  sleali  e  ‘mbrugghjiuni

ma  avemu  ‘a  chistaccà : a’  libirtà.

 

 Settembre 2014